Створення: 12.09.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 11/09/2012

Наказом керівника від 11.09.12 № 86-К звільнена головбух Загорович Тетяна Юріївна, акціями АТ не володіє, перебувала на посаді з 10.03.11; призначена наказом керівника від 11.09.12 № 87-К на невизначений термін в. о. головбуха Карпенко Людмила Романівна, акціями АТ не володіє, попередні посади: заступник головбуха, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Згоди на зазначення паспортних реквізитів не отримано. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Дроздік Сергій Миколайович