Створення: 15.06.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 15/06/2015

Наказом директора №13–К вiд 09.06.2015 звiльнена з 12.06.2015 за власним бажанням головний бухгалтер Пiльгуй Ольга Григорiвна, акцiями не володiє, на посадi перебувала з 28.11.2012. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Наказом директора №14-К вiд 15.06.2015 призначений з 15.06.2015 до переобрання головним бухгалтером Ястребов Артем Сергiйович, акцiями не володiє, попередня посада головний бухгалтер ТОВ «Грин Тим». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.