Створення: 17.07.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 16/07/2015

  1. Рiшенням єдиного акцiонера вiд 16.07.2015 у зв’язку з реорганiзацiєю АТ шляхом перетворення призначений до закiнчення реорганiзацiї голова комiсiї з припинення – директор Козлов Андрiй Петрович, акцiями не володiє. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  2. Рiшенням єдиного акцiонера вiд 16.07.2015 у зв’язку з реорганiзацiєю АТ шляхом перетворення призначений до закiнчення реорганiзацiї член комiсiї з припинення – головбух Ястребов Артем Сергiйович, акцiями не володiє. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  3. Рiшенням єдиного акцiонера вiд 16.07.2015 у зв’язку з реорганiзацiєю АТ шляхом перетворення призначена до закiнчення реорганiзацiї член комiсiї з припинення – економiст Кулик Свiтлана Петрiвна, акцiями не володiє. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.