Створення: 21.05.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 18/05/2012

Рішенням загальних зборів акціонерів від 18.05.2012 р.: звільнений ревізор Буренко Володимир Васильович, володіє 0,0005 % акцiй ПрАТ, перебував на посаді з 29.04.09; призначений терміном на 3 роки ревізор Толокнов Сергій Анатолійович, акцiями ПрАТ не володiє, попередня посада: НВК „Гірські машини”, менеджер; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Дроздік Сергій Миколайович