Створення: 19.02.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 19/02/2013

Рішенням наглядової ради ПрАТ від 19.02.13: звільнений директор Дроздік Сергій Миколайович, акцiями ПрАТ не володiє, перебував на посаді з 05.03.12; призначений директором терміном до переобрання Купліванчук Володимир Дмитрович, акцiями ПрАТ не володiє, попередня посада: виконавчий директор ПрАТ, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Купліванчук Володимир Дмитрович.