Створення: 25.02.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 24/02/2015

Рішенням наглядової ради від 24.02.15 звільнений директор Купліванчук Володимир Дмитрович, акціями не володіє, на посаді з 19.02.13.

Тим же рішенням призначений директором до переобрання Козлов Андрій Петрович, акціями не володіє, попередня посада заступник директора ТОВ «Грин Тим», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Директор Козлов А.П.