Створення: 29.11.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 28/11/2012

Наказом керівника від 28.11.12 № 48 звільнена в.о. головбуха Карпенко Людмила Романівна, акціями АТ не володіє, перебувала на посаді з 11.09.12; призначена наказом керівника від 20.11.12 № 102-К з 28.11.12 на невизначений термін головбух Пільгуй Ольга Григорівна, акціями АТ не володіє, попередня посада: провідний бухгалтер, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Згоди на зазначення паспортних реквізитів не отримано. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Дроздік Сергій Миколайович